Nápověda pro Porsche Design P 9982 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9982 Smartphone

Uživatelská příručka

Verze:: 10.3.2

background image

Vydáno: 2015-06-22
SWD-20150622104058828

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce......................................................................................................................5

Novinky v tomto vydání................................................................................................................................ 5
Rychlé seznámení se zařízením....................................................................................................................7
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ........................................................................................................9
Ikony oznámení...........................................................................................................................................14
Ikony nabídky..............................................................................................................................................15
Nastavení zařízení.......................................................................................................................................16
Používání gest............................................................................................................................................ 20
Pokročilé interakce..................................................................................................................................... 26
Přizpůsobení zařízení.................................................................................................................................. 28
Změna zařízení............................................................................................................................................ 29
Informace o aplikaci BlackBerry ID ........................................................................................................... 39

Telefon a hlas............................................................................................................................................ 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Oznámení a vyzváněcí tóny........................................................................................................................ 51
Hlasová pošta.............................................................................................................................................57

BlackBerry Hub a e-mail.......................................................................................................................... 61

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................61
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 .................................................................................................. 88

Média......................................................................................................................................................... 91

Změna hlasitosti zvuku médií......................................................................................................................91
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů.......................................................91
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................. 92
Fotoaparát.................................................................................................................................................. 93
Obrázky.................................................................................................................................................... 102
Hudba....................................................................................................................................................... 110
Videa.........................................................................................................................................................114
BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................118
Sdílení médií............................................................................................................................................. 121

Nastavení.................................................................................................................................................123

Úprava nastavení zařízení.........................................................................................................................123
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................. 127
Baterie a napájení..................................................................................................................................... 129
Připojení....................................................................................................................................................136

background image

Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................. 163
Jazyk.........................................................................................................................................................169
Metody zadávání pomocí klávesnice........................................................................................................170
Zobrazení na obrazovce........................................................................................................................... 176
Usnadnění................................................................................................................................................. 178
Paměťové karty a úložiště.........................................................................................................................198
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link .......................................................................................... 202

Aplikace a funkce................................................................................................................................... 213

Organizace aplikací.................................................................................................................................. 213
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant .............................................................................................. 215
Kalendář....................................................................................................................................................220
Kontakty....................................................................................................................................................230
Hodiny...................................................................................................................................................... 236
Aplikace pro systém Android....................................................................................................................240
Mapy a GPS..............................................................................................................................................242
Prohlížeč................................................................................................................................................... 249
Inteligentní značky ................................................................................................................................... 255
Správce souborů ......................................................................................................................................259
Kalkulátor..................................................................................................................................................262

Produktivita a práce............................................................................................................................... 265

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .............................................................................. 265
Pamatujte..................................................................................................................................................271

Zabezpečení a zálohování......................................................................................................................277

Hesla a uzamčení......................................................................................................................................277
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení.........................................................................................284
BlackBerry Protect ...................................................................................................................................284
Vymazání dat ze zařízení.......................................................................................................................... 286
Nastavení zabezpečení............................................................................................................................. 286
Správce hesel .......................................................................................................................................... 289

Právní upozornění................................................................................................................................... 293

background image

Nastavení a základní funkce

Novinky v tomto vydání

Představení systému BlackBerry 10 OS verze 10.3.2

Systém BlackBerry 10 OS verze 10.3.2 přináší nové funkce a vylepšení, která umožňují posílení
zabezpečení zařízení BlackBerry a zvýšení produktivity.

BlackBerry Hub

Ze seznamu příloh lze otevřít e-mail, k němuž daná příloha patří, abyste mohli na zprávu snadno
odpovědět.

Můžete vymazat seznam posledních kontaktů, aby se při vytváření zprávy nezobrazovaly jako návrhy.

Otevření e-mailu souvisejícího s přílohou

Vymazání návrhů posledních kontaktů

Kalendář

Režim Schůzka byl vylepšen. Můžete zvolit, na které kalendáře a také na jaký typ událostí kalendáře a na
jakou dobu trvání těchto událostí se režim Schůzka vztahuje.

Když plánujete schůzku, je možné zobrazit časo konání schůzky v jiných časových zónách.

Můžete nastavit, aby se velikost čísel zobrazených v kalendáři měnila v závislosti na zaneprázdněnosti
v daný den. Na velikost čísel má vliv pouze zaneprázdněnost v pracovní době.

Konfigurace režimu Schůzka

Náhled časových zón v události

Změna způsobu zobrazení kalendáře

Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát byla vylepšena, takže kvalita záběrů pořízených při nízkém osvětlení je lepší.

Ve výchozím nastavení je zapnuta funkce detekce obličeje, která byla zdokonalena tak, aby byly obličeje
lépe zaostřeny.

Vypnutí detekce obličeje