Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna nastavení vyhledávání

background image

Změna nastavení vyhledávání

Můžete vybrat, jaké kategorie chcete zahrnout do hledání a jaké vyhledávače chcete použít při
rozšířeném vyhledávání na Internetu.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > BlackBerry Assistant > Nastavení vyhledávání zařízení.
3. Proveďte některý z těchto kroků:

• Pokud chcete určit kategorie zahrnuté do hledání, klepněte na možnost

Kategorie.

• Pokud chcete určit vyhledávače používané při rozšířeném vyhledávání na Internetu, klepněte na

možnost

Rozšířené.

Rada: Chcete-li změnit pořadí kategorií nebo vyhledávačů, stiskněte a přidržte kategorii nebo vyhledávač.
Klepněte na ikonu nebo .