Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna výchozího nastavení událostí

background image

Změna výchozího nastavení událostí

Podle potřeby můžete změnit výchozí délku, časy upomínek a intervaly odložení událostí nebo schůzek.

1. V aplikaci Kalendář posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Obecné.

• Chcete-li změnit naplánovanou dobu trvání schůzky, klepněte v rozevíracím seznamu

Doba trvání

schůzky na novou dobu trvání.

• Pokud chcete změnit výchozí čas připomenutí událostí, klepněte v rozevíracím seznamu

Připomenutí schůzky nebo Připomenutí celodenní schůzky na nový čas připomenutí.

• Změnu intervalů odložení připomenutí provedete klepnutím na rozevírací seznam

Interval odložení

a výběrem nového času připomenutí.