Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Vypnutí nebo zapnutí služeb určení polohy

background image

Vypnutí nebo zapnutí služeb určení polohy

Některé aplikace ke svému správnému chodu vyžadují informace o umístění GPS.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Služby určení polohy.
3. Nastavte přepínač Služby určení polohy do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.