Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Informace o certifikátech webové stránky

background image

Informace o certifikátech webové stránky

Certifikáty slouží k ověření, zda je webová stránka legitimní. Webové stránky, které vyžadují větší
zabezpečení, například stránky bank, prokazují pomocí certifikátů autenticitu. Pokud má webová stránka
certifikát, vedle řádku webové adresy se zobrazí ikony certifikátů.

Aplikace a funkce

Uživatelská příručka

253