Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna nastavení aplikace Prohlížeč

background image

Změna nastavení aplikace Prohlížeč
Přizpůsobení úvodní obrazovky aplikace Prohlížeč

V případě potřeby můžete změnit úvodní obrazovku aplikace Prohlížeč BlackBerry. Můžete nastavit
konkrétní domovskou stránku, zobrazit miniatury naposledy navštívených nebo často navštěvovaných
webových stránek, případně přejít na webové stránky otevřené v předchozí relaci aplikace Prohlížeč.

1. V aplikaci Prohlížeč klepněte na ikonu > > Zobrazení a akce.
2. Klepněte na rozevírací seznam Při spuštění zobrazit.

Aplikace a funkce

Uživatelská příručka

251

background image

• Chcete-li nastavit konkrétní domovskou stránku, klepněte na možnost

Moje domovská stránka.

Zadejte adresu webové stránky.

• Chcete-li zobrazit miniatury naposledy navštívených nebo často navštěvovaných webových

stránek, klepněte na možnost

Stránka na nové kartě.

• Chcete-li otevřít webové stránky z předchozí relace aplikace Prohlížeč, klepněte na možnost

Naposledy otevřené karty.