Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zobrazení historie prohlížení

background image

Zobrazení historie prohlížení

1. V aplikaci Prohlížeč na webové stránce klepněte na ikonu .
2. Klepněte na ikonu .

Chcete-li zavřít historii prohlížení, klepněte na ikonu .

Rada: Chcete-li zobrazit předchozí webovou stránku zobrazenou během aktuální relace procházení, na
webové stránce stiskněte a přidržte ikonu , dokud se nezobrazí historie.

Odstranění historie prohlížení

1. V aplikaci Prohlížeč klepněte na možnost .
2. Klepněte na ikonu .

• Chcete-li odstranit veškerou historii prohlížení, klepněte na ikonu .
• Chcete-li odstranit konkrétní webovou stránku z historie prohlížení, klepněte na miniaturu

požadované webové stránky a podržte ji. Klepněte na ikonu

.

• Chcete-li odstranit historii procházení za určitý den, stiskněte a přidržte požadovaný den. Klepněte

na ikonu

.