Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Vypnutí informačních zpráv

background image

Vypnutí informačních zpráv

Poskytovatel služeb vám může zaslat informační zprávy, pokud zařízení BlackBerry používáte v určitých
oblastech (například aby vás informoval o místním počasí). Tyto zprávy jsou zasílány zdarma, ale pokud
o ně nemáte zájem, můžete je vypnout.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

> >

Informační zprávy.

• Chcete-li informační zprávy vypnout, nastavte přepínač

Aktivovat informační zprávy do polohy

Vypnuto.

• Chcete-li vypnout zprávy z určitého kanálu, klepněte vedle daného kanálu na možnost

Odebrat.