Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nastavení pracovních účtů

background image

Nastavení pracovních účtů
Přidání pracovního účtu podporovaného řešením pro správu podnikové mobility od společnosti
BlackBerry

Pokud vaše organizace používá řešení pro správu podnikové mobility od společnosti BlackBerry, můžete
do zařízení přidat pracovní účet a využívat funkce jako například BlackBerry Balance. I přestože vaše
společnost neprovedla upgrade na službu BlackBerry Enterprise Service 10 a používá službu BlackBerry
Enterprise Server 5 nebo předchozí verze, můžete pracovní účet přidat a použít software Microsoft
Exchange ActiveSync. Další informace získáte u správce systému.

Ujistěte se, zda vám správce poskytl následující informace:

• vaše uživatelské jméno,
• firemní aktivační heslo,
• název serveru.

1. Na obrazovce Přidat účet klepněte na ikonu > Pracovní účet.
2. Zadejte uživatelské jméno, aktivační heslo a adresu serveru svého účtu.
3. Klepněte na možnost Hotovo.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

62

background image

Po přidání pracovního účtu postupujte podle výzev k nastavení hesla pracovního prostoru pro funkci
BlackBerry Balance a výzvy k zadání hesla firemní sítě.
Přidání e-mailového účtu podporovaného softwarem Microsoft Exchange ActiveSync

Ujistěte se, zda vám správce nebo poskytovatel e-mailových služeb poskytl následující informace:

• vaše uživatelské jméno a heslo k firemní síti,
• adresu serveru.

Po přidání e-mailového účtu podporovaného aplikací Microsoft Exchange ActiveSync jsou zprávy,
události kalendáře, kontakty, úkoly a poznámky přidružené k účtu synchronizovány se zařízením
BlackBerry.

1. Na obrazovce Přidat účet klepněte na ikonu > Microsoft Exchange ActiveSync.
2. Zadejte uživatelské jméno, e-mailovou adresu, heslo a adresu serveru svého účtu.

• Chcete-li vypnout nabízení dat e-mailu, nastavte přepínač

Nabízení dat do polohy Vypnuto.

Chcete-li nastavit, jak často zařízení kontroluje nové zprávy, klepněte v rozevíracím seznamu
Interval synchronizace na danou možnost.

• Chcete-li používat síť VPN vaší firmy, nastavte přepínač

Použít VPN do polohy Zapnuto.

• Chcete-li změnit, od kdy má zařízení synchronizovat zprávy, v rozevíracím seznamu Č

asový

rámec synchronizace klepněte na danou možnost.

• Chcete-li změnit, od kdy má zařízení synchronizovat události kalendáře, klepněte v rozevíracím

seznamu Č

asový rámec synchronizace kalendáře na požadovanou možnost.

3. Klepněte na možnost Další.

Rada: Pokud e-mail v účtu Microsoft Exchange ActiveSync označíte příznakem, označí se příznakem i v
aplikaci Remember.

Přidání e-mailového účtu IBM Notes Traveler

Ujistěte se, zda vám správce nebo poskytovatel e-mailových služeb poskytl následující informace:

• vaše uživatelské jméno a heslo k firemní síti,
• adresu serveru.

Po přidání e-mailového účtu IBM Notes Traveler budou zprávy, události kalendáře, kontakty, úkoly
a poznámky přidružené k účtu synchronizovány se zařízením BlackBerry.

1. Na obrazovce Přidat účet klepněte na ikonu > IBM Notes Traveler.
2. Zadejte uživatelské jméno, e-mailovou adresu, heslo a adresu serveru svého účtu.

• Chcete-li vypnout nabízení dat e-mailu, nastavte přepínač

Nabízení dat do polohy Vypnuto.

Chcete-li nastavit, jak často zařízení kontroluje nové zprávy, klepněte v rozevíracím seznamu
Interval synchronizace na danou možnost.

• Chcete-li používat síť VPN vaší firmy, nastavte přepínač

Použít VPN do polohy Zapnuto.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

63

background image

• Chcete-li změnit, od kdy má zařízení synchronizovat zprávy, v rozevíracím seznamu Č

asový

rámec synchronizace klepněte na danou možnost.

• Chcete-li změnit, od kdy má zařízení synchronizovat události kalendáře, klepněte v rozevíracím

seznamu Č

asový rámec synchronizace kalendáře na požadovanou možnost.

3. Klepněte na možnost Další.

Přidání e-mailového účtu IMAP nebo POP

Ujistěte se, zda vám správce nebo poskytovatel e-mailových služeb poskytl následující informace:

• typ poštovního serveru (POP nebo IMAP),
• adresu serveru pro příchozí a odchozí zprávy,
• čísla portů serveru pro příchozí a odchozí zprávy,
• nastavení SSL serveru pro příchozí a odchozí zprávy,

Poznámka: Chcete-li zvýšit rychlost aktivace e-mailových účtů IMAP, doporučujeme zadat hodnotu
nastavení

Předpona cesty IMAP. Další informace získáte u správce systému.

1. Na obrazovce Přidat účet klepněte na možnost > IMAP nebo POP.
2. Zadejte informace o účtu.

• Chcete-li nastavit, jak často zařízení BlackBerry kontroluje nové zprávy (pokud není podporována

funkce push e-mailu), klepněte v rozevíracím seznamu

Interval synchronizace na danou

možnost.

• Chcete-li změnit časový rámec pro načtení zpráv v zařízení, klepněte v rozevíracím seznamu

Č

asový rámec synchronizace na požadovanou možnost.

3. Klepněte na možnost Hotovo.

Přidání účtu CalDAV nebo CardDAV

Ujistěte se, zda znáte následující informace:

• uživatelské jméno a heslo,
• e-mailovou adresu přidruženou k účtu,
• adresu serveru daného účtu.

Účet CalDAV nebo CardDAV lze přidat k synchronizovaným událostem kalendáře nebo kontaktům.

1. Na obrazovce Přidat účet klepněte na ikonu > CalDAV nebo CardDAV.
2. Zadejte informace o účtu.
3. Klepněte na možnost Hotovo.