Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna nastavení účtu

background image

Změna nastavení účtu

Nastavení účtu je vhodné změnit v případě, že jste změnili heslo účtu, chcete změnit zobrazované jméno
účtu nebo pokud chcete použít jiné nastavení synchronizace.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

64

background image

2. Klepněte na možnost Nastavení > Účty.
3. Klepněte na účet.
4. Proveďte změny.
5. Klepněte na možnost Uložit.