Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Navigace v aplikaci BlackBerry Hub

background image

Navigace v aplikaci BlackBerry Hub

Zobrazení zpráv v centru BlackBerry Hub odkudkoli

Nezáleží na tom, zda pracujete s domovskou obrazovkou nebo používáte aplikaci. Do aplikace
BlackBerry Hub můžete nahlédnout nebo ji spustit odkudkoli v zařízení.

1. Nepatrně posuňte prstem v dolní části obrazovky směrem nahoru. Aktuální zobrazení se minimalizuje

a nahradí je oznámení.

2. Pokud chcete nahlédnout do centra BlackBerry Hub, přejeďte prstem doprava.

• Budete-li chtít aplikaci BlackBerry Hub plně otevřít, pokračujte v pohybu prstem doprava.
• Jestliže se budete chtít vrátit k předchozí práci, posuňte prstem zpět doleva a dolů.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

79

background image

Nahlédnutí do zpráv a na oznámení během vytváření nebo prohlížení zprávy

V rámci zprávy pomalu posuňte prstem od levého okraje zprávy doprava. Dalším posunem otevřete
seznam zpráv a oznámení.

Přechod na další nebo předchozí zprávu

1. Ve zprávě pomalu posuňte prstem od levého okraje zprávy k pravému a zobrazte tak seznam zpráv.
2. Chcete-li zvýraznit předchozí nebo další zprávu v seznamu, podržte aktuální zprávu otevřenou

a posuňte prstem nahoru nebo dolů.

3. Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, uvolněte tlak prstu.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

80

background image

Kontrola nadcházejících událostí v aplikaci BlackBerry Hub

Svůj program můžete podle potřeby zkontrolovat v aplikaci Kalendář BlackBerry, ale pokud právě
používáte aplikaci BlackBerry Hub, můžete ji nechat otevřenou.

V horní části seznamu zpráv a oznámení s dnešním datem posuňte prst pomalu směrem dolů. Začnou se
objevovat nadcházející události. Čím déle prstem budete posouvat, tím více událostí zobrazíte.

Vytvoření schůzky z e-mailu

Vytvoříte-li schůzku nebo událost z e-mailu, zařízení BlackBerry do pozvánky automaticky vyplní řádek
předmětu z e-mailu a příjemci e-mailu se přidají jako pozvaní účastníci.

1. V e-mailu klepněte na možnost > .
2. Zadejte další informace týkající se schůzky.
3. Klepněte na možnost Uložit.

Přidání kontaktu z centra BlackBerry Hub

1. V aplikaci BlackBerry Hub stiskněte a přidržte zprávu.
2. Klepněte na ikonu .

• Pokud budete chtít přidat kontakt k existujícímu záznamu v kontaktech (např. přidávání nové e-

mailové adresy ke kontaktu), klepněte na kontakt v seznamu.

• Pokud chcete kontakt přidat jako nový kontakt, klepněte na ikonu .

3. Klepněte na možnost Uložit.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

81

background image

Obnovení seznamu se zprávami

Jestliže přidáte e-mailový účet, který nepodporuje vynucené doručení zpráv, můžete nové zprávy
zkontrolovat opětovným načtením aplikace BlackBerry Hub.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

>

.