Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Přesun do seznamu zpráv a upozornění

background image

Přesun do seznamu zpráv a upozornění

V aplikaci BlackBerry Hub stiskněte a přidržte panel s datem.

• Pokud chcete přejít ke zprávám a oznámením na další den, klepněte na ikonu .
• Pokud chcete přejít ke zprávám a oznámením na předchozí den, klepněte na ikonu .
• Pokud chcete přejít na začátek seznamu zpráv a oznámení, klepněte na ikonu

.

• Pokud chcete přejít na konec seznamu zpráv a oznámení, klepněte na ikonu

.

BlackBerry Hub a e-mail

Uživatelská příručka

66