Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Přidání geoznaček k fotografiím

background image

Přidání geoznaček k fotografiím

Při přidání geoznaček k fotografiím pořízeným pomocí zařízení BlackBerry se k fotografiím připojí údaje
o poloze GPS. Díky těmto údajům může zařízení vytvářet automatické příběhy uspořádané podle místa
pořízení fotografií.

Poznámka: Údaje GPS používané k vytvoření automatických příběhů nejsou sdíleny s nikým dalším.

1. V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost > Nastavení.
2. Nastavte přepínač Přidávat geoznačky do polohy Zapnuto.