Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zobrazení informací o hudbě

background image

Zobrazení informací o hudbě

1. V aplikaci Hudba klepněte na skladbu, album nebo seznam skladeb.
2. Pokud nejsou na obrazovce zobrazeny ovládací prvky hudebního přehrávače, klepněte na obrazovku.
3. Chcete-li zobrazit seznam hudby, klepněte na obrazovku.
4. Chcete-li u skladby v seznamu zobrazit podrobnosti o albu, stiskněte a přidržte požadovanou

skladbu. Klepněte na ikonu

.