Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna nastavení automatických příběhů

background image

Změna nastavení automatických příběhů

Změnou nastavení můžete zpřesnit vytváření automatických příběhů zařízením BlackBerry. Pokud
zapnete přidávání geoznaček a zadáte svou adresu domů, zařízení bude moci obrázky a videa logicky
seskupovat. Když například zapnete přidávání geoznaček, umožníte zařízení vytvářet příběhy podle místa
pořízení snímků a videí.

1. V aplikaci Obrázky posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na ikonu .
2. Proveďte některý z těchto kroků:

• Pokud chcete k obrázkům přidat geoznačky, klepněte na možnost

Zapnout přidávání geoznaček.

Nastavte přepínač

Přidávat geoznačky do polohy Zapnuto.

• Chcete-li přidat adresu domů, klepněte v aplikaci Mapy na možnost > Moje místa. Klepněte na

možnost

>

Přidat kontakt domů. Zadejte adresu. V aplikaci Obrázky klepněte na ikonu

.

Klepněte na adresu.

• Pokud chcete nastavit domovskou oblast, zadejte do pole

Domovská oblast vzdálenost.