Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zobrazení fotografií na mapě

background image

Zobrazení fotografií na mapě

V aplikaci Obrázky můžete na obrazovce Mapa zobrazit místa, kde byly fotografie pořízeny. Díky této
funkci snadno zobrazíte všechny fotografie pořízené na určitém místě, aniž byste museli procházet
složky obrázků.

Poznámka: Ikona

v zobrazení fotografií na mapě označuje všechny fotografie pořízené na určitém

místě. Pokud zmenšíte zobrazení mapy, ikona se vztahuje na větší oblast. Jestliže například zmenšíte
zobrazení mapy tak, aby byl zobrazen celý svět, označuje jedna ikona všechny fotografie pořízené
v Kanadě.

1. V aplikaci Obrázky klepněte na ikonu > .
2. Vyhledejte na mapě místo, pro které chcete zobrazit fotografie. Na mapě proveďte libovolnou

z následujících akcí:

• Pokud chcete mapu posunout, potáhněte prstem na obrazovce v libovolném směru.
• Pokud chcete zvětšit zobrazení mapy, dvakrát klepněte na oblast na mapě, kterou chcete přiblížit.
• Pokud chcete zmenšit zobrazení mapy, dvakrát klepněte na mapu.

3. Chcete-li fotografie zobrazit, proveďte některý z následujících kroků:

• Pokud chcete zobrazit všechny fotografie pořízené na určitém místě, klepněte na mapě na ikonu

.

• Pokud chcete zobrazit všechny fotografie pořízené v oblasti viditelné na mapě na obrazovce,

klepněte na ikonu

.

• Pokud chcete vyhledat místo a přesunout na něj zobrazení mapy, klepněte na ikonu > .

Zadejte adresu nebo popisný výraz, například „kavárna“ nebo „nemocnice“. Klepněte na výsledek
hledání.