Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna délky videa

background image

Změna délky videa

1. V aplikaci Videa stiskněte a přidržte video, které chcete upravit.
2. Klepněte na možnost > .
3. Stiskněte a přidržte úchyty posuvníku a táhněte prstem, dokud nenastavíte požadovanou délku videa.

Délka upraveného videa odpovídá délce videa, které se přehraje v časovém úseku mezi úchyty
posuvníku.

4. Po dokončení změny délky videa proveďte jeden z následujících kroků:

• Uložte změny klepnutím na možnost

Uložit.

• Zrušte změny klepnutím na možnost > .