Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna hlasitosti zvuku médií

background image

Změna hlasitosti zvuku médií

Přehrává-li se hudba, proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko

Zvýšení hlasitosti na boční straně zařízení BlackBerry.

• Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte tlačítko

Snížení hlasitosti na boční straně zařízení.

• Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte tlačítko

Ztlumit na boční straně zařízení. Ztlumení vypnete opětovným

stisknutím tlačítka

Ztlumit.

• Chcete-li vybrat typ reproduktoru pro přehrávání hudby, klepněte na ikonu > Zvuk.

Poznámka: Hlasitost médií se nastavuje odděleně od nastavení oznámení. Pokud změníte hlasitost
poslouchané hudby, hlasitost oznámení zůstane stejná.