Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna hesla BlackBerry ID

background image

Změna hesla BlackBerry ID

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > BlackBerry ID.
3. Klepněte na možnost Změnit heslo.