Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Změna jazyku klávesnice

background image

Změna jazyku klávesnice

Chcete-li přepínat jazyky, je nejprve nutné nastavit více jazyků klávesnice. Pokud nastavíte více jazyků,
které používají stejné rozložení klávesnice (například QWERTY, AZERTY nebo QWERTZ), zařízení
BlackBerry automaticky zjišťuje slova ve všech jazycích.

1. Na začátku nového řádku textu klepněte na možnost .
2. Klepněte na jazyk, ve kterém chcete zadávat text na klávesnici Klávesnice BlackBerry.

Pokud nastavíte dva jazyky s odlišným rozložením klávesnice, jazyk a výchozí rozložení klávesnice se
automaticky přepnou na druhé rozložení. Pokud nastavíte tři jazyky s odlišným rozložením klávesnice,
zařízení automaticky přejde na další jazyk v seznamu s odlišným rozložením klávesnice. V obou
případech zařízení rozpoznává slova ve všech nastavených jazycích klávesnice.