Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zadávání textu prostřednictvím hlasového diktátu

background image

Zadávání textu prostřednictvím hlasového diktátu

Pomocí hlasového diktátu můžete namísto klávesnice používat ke psaní bezdotykově vlastní hlas.

1. Hlasový diktát aktivujete tak, že na domovské obrazovce posunete prstem od horní části směrem

dolů.

2. Klepněte na možnost Nastavení > Jazyk a zadávání.
3. Klepněte na možnost Hlasové diktování.
4. Nastavte přepínač Diktování do polohy Zapnuto.
5. V rozevíracím seznamu Jazyk klepněte na jazyk, který chcete používat.
6. Chcete-li zahájit hlasové diktování, po zobrazení klávesnice klepněte na možnost .

Nastavení

Uživatelská příručka

168