Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zadávání textu v arabštině nebo perštině

background image

Zadávání textu v arabštině nebo perštině

Rozložení klávesnice pro arabštinu a perštinu podporuje následující funkce:

• Arabská abeceda má více znaků, než je počet kláves na klávesnici. Na jedné klávese se proto nachází

více znaků. Může se jednat o alternativní znaky, které souvisejí s primárním písmenem nebo mají
podobný tvar. Pomocí přehledu mapování klávesnice zobrazeného při zadávání můžete určit, jakým
způsobem lze zadávat druhý a třetí znak na klávese pomocí stisknutí a přidržení písmena nebo
opakovaného stisknutí.

• Perská abeceda obsahuje několik znaků, které jsou odlišné od základní arabské abecedy. Tyto znaky

jsou uvedeny v přehledu mapování klávesnice.

• Jsou k dispozici odhady slov a je možné rychlým pohybem přetáhnout navržená slova na obrazovku

(je-li tato funkce zapnuta).

• Chcete-li zadat symbol, klepněte na klávesu

. Chcete-li zobrazit více symbolů, klepněte na ikonu

.

Nastavení

Uživatelská příručka

171