Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zadávání textu v japonštině

background image

Zadávání textu v japonštině

Japonská klávesnice podporuje následující funkce:

Nastavení

Uživatelská příručka

174

background image

• Jsou k dispozici odhady slov a je možné rychlým pohybem přetáhnout navržená slova na obrazovku

(je-li tato funkce zapnuta).

• Chcete-li zadat písmeno latinky pomocí rozložení klávesnice QWERTY, můžete stisknout klávesu

a příslušné písmeno.

• Chcete-li zadat symbol, klepněte na klávesu

. Chcete-li zobrazit více symbolů, klepněte na ikonu

.