Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zadávání textu v jiných jazycích

background image

Zadávání textu v jiných jazycích

Zařízení BlackBerry lze nastavit tak, aby při psaní rozpoznávalo tři různé jazyky zadávání. Zařízení při
zadávání textu odhaduje slova dle jednotlivých jazykových rodin. Pokud například jako jazyk zobrazení
používáte latinku, zobrazují se odhady pro všechny nastavené jazyky používající latinku. Je-li jako jazyk
zobrazení nastavena korejština, nebudou se zobrazovat návrhy pro arabštinu a latinku. Když nastavíte
více než jeden jazyk pro zadávání textu, je třeba zvážit následující:

• Abecedy některých jazyků, například thajštiny a arabštiny, mají více znaků, než je počet kláves na

klávesnici. K zadání druhého nebo třetího znaku na určité klávese je třeba použít kombinaci kláves.
Informace o zadávání tohoto typu znaků naleznete v nápovědě k zadávání textu v daném jazyce.

• Rozložení klávesnice se může u jednotlivých jazyků lišit. Pro americkou angličtinu se například

používá rozložení klávesnice QWERTY, zatímco pro francouzštinu rozložení AZERTY. Umístění
některých kláves může být jiné, než jste zvyklí.

• Podobné jazyky mohou mít mírně odlišné rozložení klávesnice. Řada jazyků například používá

rozložení QWERTY. Základní rozložení klávesnice pro dánštinu, španělštinu a rumunštinu však
obsahuje znaky, které se nenacházejí na jiných klávesnicích s rozložením QWERTY.

• Některé podporované jazyky, jako je hebrejština, perština a arabština, se čtou zprava doleva. Pokud

uprostřed věty přepnete z jazyka se směrem čtení zleva doprava na některý z těchto jazyků, zařízení
automaticky umístí zadávané znaky na levou stranu kurzoru. Při přepnutí zpět na jazyk se směrem
čtení zleva doprava je třeba přesunout kurzor zpět na pravou stranu textu.