Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nastavení měsíčního limitu pro přenos dat

background image

Nastavení měsíčního limitu pro přenos dat

Upozorněni můžete být při dosažení měsíčního limitu pro přenos dat nebo při dosažení určité
procentuální hodnoty měsíčního limitu. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato
funkce dostupná.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na položku Nastavení > Správce aplikací > Monitorování zařízení.
3. Klepněte na možnost > Nastavení přenosu dat.
4. Do pole Limit pro přenos mobilních dat zadejte měsíční limit pro přenos dat v megabajtech.
5. Přesuňte posuvník Včasné upozornění na limit pro přenos dat tak, aby se v případě vyčerpání

většiny měsíčního datového limitu včas zobrazilo upozornění.

6. Chcete-li změnit počáteční datum měsíčního cyklu pro přenos dat, klepněte v rozevíracím seznamu

Měsíční datum obnovení na požadované datum.