Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Přejmenování spárovaného nebo uloženého zařízení s podporou technologie Bluetooth

background image

Přejmenování spárovaného nebo uloženého zařízení s podporou technologie Bluetooth

V případě potřeby můžete změnit název spárovaného nebo uloženého zařízení s podporou technologie
Bluetooth, který se zobrazuje v zařízení BlackBerry.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na Nastavení > Sítě a připojení > Bluetooth.
3. Pokud je přepínač Bluetooth nastaven do polohy Vypnuto, přepněte jej do polohy Zapnuto.
4. Dotkněte se zařízení, které chcete přejmenovat, a podržte je.
5. Klepněte na ikonu .
6. Do pole Název zařízení zadejte nový název zařízení.