Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Povolení autu používat pověřovací údaje pro síť v zařízení

background image

Povolení autu používat pověřovací údaje pro síť v zařízení

Souprava do vozidla musí podporovat profil rSAP (remote SIM Access Profile).

Chcete-li soupravě do vozidla povolit přístup ke kartě SIM v zařízení BlackBerry, zapněte profil rSAP.
Pokud má souprava do vozidla přístup ke kartě SIM, můžete s její pomocí zahajovat a přijímat telefonní
hovory nebo odesílat a přijímat zprávy (SMS a MMS).

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Sítě a připojení > Bluetooth > .
3. Nastavte přepínač Režim rSAP do polohy Zapnuto.