Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Spárování a připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth

background image

Spárování a připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth

Ověřte, zda je v zařízení, ke kterému se chcete připojit, zapnuta technologie Bluetooth .

Před připojením vašeho zařízení BlackBerry k jinému zařízení Bluetooth je třeba zařízení spárovat.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na Nastavení > Sítě a připojení > Bluetooth.
3. Pokud je přepínač Bluetooth nastaven do polohy Vypnuto, přepněte jej do polohy Zapnuto.

Zařízení BlackBerry automaticky vyhledá všechna zjistitelná zařízení v dosahu.

4. Je-li nutné znovu hledat okolní zařízení s aktivní funkcí Bluetooth, klepněte na Obnovit.
5. Proveďte některý z následujících kroků:

• Pokud je zařízení, ke kterému se chcete připojit, uvedeno v seznamu

Zařízení, klepněte na jeho

název. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

• Klepněte na ikonu a přiložte zadní stranu zařízení k zařízení, ke kterému se chcete připojit.
• Jestliže se zařízení na seznamu

Zařízení nevyskytuje, nemusí být zjistitelné. Ujistěte se, že je

zařízení zjistitelné, a postup opakujte. Pokud neznáte postup, jak ověřit, zda je zařízení zjistitelné,
nahlédněte do dokumentace dodané se zařízením.

• Pokud zařízení není uvedeno v seznamu

Zařízení a nelze je zjistit a umožnit tak připojení, může

být zapotřebí zařízení spárovat. V zařízení BlackBerry klepněte v rozevírací nabídce

Zjistitelné na

možnost

Zapnuto nebo 2 minuty. Podle potřeby zadejte heslo zařízení BlackBerry. Zahajte

proces párování podle pokynů v dokumentaci dodané se zařízením.

Zařízení jsou nyní připravena prostřednictvím připojení Bluetooth spolu komunikovat a sdílet údaje.
Zařízení jsou připojena nebo se připojí, jakmile zahájíte akci využívající technologii Bluetooth, například
sdílení souboru.