Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Spárování zařízení s autem

background image

Spárování zařízení s autem

Funkce Moje auto usnadňuje párování zařízení BlackBerry s vozidlem a jejich propojení prostřednictvím
technologieBluetooth. Pokud je zařízení připojeno k vozidlu a funkce Moje auto je zapnuta, v zařízení
může být zobrazena vlastní zamykací obrazovka. Ve službě BlackBerry Worldse rovněž mohou zobrazit
speciální aplikace v kategorii Aplikace pro řidiče.

Když zařízení Bluetooth poprvé zjistí připojení k vozidlu s podporou technologie Bluetooth, zeptá se vás,
zda chcete dané vozidlo nastavit jako své auto. Jakmile zařízení spárujete s autem, na zamčené
obrazovce se zobrazí informace, že zařízení je připojeno k autu, společně s dostupnými funkcemi.

Nastavení

Uživatelská příručka

150

background image

Vypnutí funkce Moje auto

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na Nastavení > Sítě a připojení > Bluetooth.
3. Klepněte na název auta a podržte ho.
4. Klepněte na Zrušit nastavení jako Moje auto.