Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nastavení hlasitosti, rychlosti a výšky řeči v nastavení zařízení

background image

Po třech sekundách zařízení režim Rychlé úlohy automaticky opustí.
Nastavení hlasitosti, rychlosti a výšky řeči v nastavení zařízení

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepnutím na možnost Nastavení nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím aktivujte

nabídku

Nastavení.

3. Klepnutím na možnost Usnadnění nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím aktivujte

možnost

Usnadnění.

4. Klepnutím na možnost Čtečka obrazovky nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím aktivujte

možnost Č

tečka obrazovky.

5. Proveďte některý z těchto kroků:

• Posunutím jednoho prstu nahoru zvýšíte hlasitost. Posunutím jednoho prstu dolů snížíte hlasitost.
• Klepnutím jedním prstem na pole

Výška nastavte bod pozornosti. Posunutím prstu nahoru zvýšíte

hodnotu posuvníku

Výška. Posunutím prstu dolů snížíte hodnotu posuvníku Výška.

• Klepnutím jedním prstem na pole

Rychlost nastavte bod pozornosti. Rychlým pohybem prstu

nahoru zvýšíte rychlost.

6. Zavřete nastavení aplikace BlackBerry Screen Reader jedním z následujících způsobů:

• Minimalizujte obrazovku posunutím prstu od dolního okraje obrazovky nahoru. Pokud je zařízení

vybaveno trackpadem, při odemykání obrazovky posunutím prstu nahoru byste se ho neměli
dotýkat. Posuňte prstem nahoru na levé nebo pravé straně trackpadu. Když se bod pozornosti
nachází na minimalizované aplikaci, zavřete aplikaci dvojitým klepnutím dvěma prsty.

• Klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky nastavte bod pozornosti. Poté se dvojitým

klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky vraťte zpět na obrazovku Usnadnění.
Klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky nastavte bod pozornosti. Poté se klepnutím
na ikonu v levém dolním rohu obrazovky vraťte zpět na obrazovku Nastavení systému. Když se
bod pozornosti nachází na minimalizované aplikaci, zavřete aplikaci dvojitým klepnutím dvěma
prsty.