Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nastavení podrobnosti textu nebo interpunkce pomocí gest

background image

Nastavení podrobnosti textu nebo interpunkce pomocí gest

Pokud jste nový uživatel aplikace BlackBerry Screen Reader, můžete nastavit vysokou podrobnost.
Jakmile se se zařízením BlackBerry lépe seznámíte, můžete podrobnost snížit, aby vám bylo
poskytováno méně informací. Když například aplikace BlackBerry Screen Reader udělá přestávku na
konci věty, nemusí být nutné, aby čtečka obrazovky informovala o tečce nebo vykřičníku.

Nastavení

Uživatelská příručka

189

background image

V aplikaci BlackBerry Screen Reader můžete nastavit dva typy podrobnosti. Podrobnost textu se
vztahuje slova mimo obsah, jako jsou popisky, aktuální položka z celého seznamu položek a tipy pro
navigaci. Podrobnost interpunkce určuje, do jaké míry je sdělována interpunkce.

Když zapnete aplikaci BlackBerry Screen Reader, můžete provádět akce pomocí gest.

Rada: Pokud je zařízení BlackBerry vybaveno trackpadem, můžete gesta uvedená v těchto pokynech
provádět na trackpadu nebo na obrazovce.

1. Když je zapnuta aplikace BlackBerry Screen Reader, posunutím prstu dolů a doprava aktivujte režim

Rychlé úlohy.

2. Klepnutím jedním prstem otevřete nastavení aplikace BlackBerry Screen Reader.
3. Chcete-li nastavit podrobnost textu, proveďte následující kroky:

a) Posunutím jednoho prstu doprava procházejte možnosti nastavení, dokud nedojdete k možnosti

Podrobnost.

b) Klepnutím jedním prstem na možnost

Podrobnost nastavte bod pozornosti.

c) Klepnutím jedním prstem na pole

Podrobnost jej nastavte jako bod pozornosti a otevřete

rozevírací seznam s možnostmi.

d) Klepnutím jedním prstem nastavte bod pozornosti na možnost pro nastavení vysoké nebo nízké

podrobnosti.

e) Dvojitým klepnutím jedním prstem vyberte požadovanou možnost.

4. Chcete-li nastavit podrobnost interpunkce, proveďte následující kroky:

a) Klepnutím jedním prstem na možnost

Podrobnost interpunkce nastavte bod pozornosti.

b) Dvojitým klepnutím jedním prstem nastavte pole

Podrobnost interpunkce jako bod pozornosti.

c) Klepnutím jedním prstem nastavte bod pozornosti na vybranou možnost pro nastavení

podrobnosti interpunkce.

d) Dvojitým klepnutím jedním prstem vyberte požadovanou možnost.