Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zapnutí odezvy klávesnice v nastavení zařízení

background image

Zapnutí odezvy klávesnice v nastavení zařízení

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepnutím na možnost Nastavení nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím aktivujte

nabídku

Nastavení.

3. Klepnutím na možnost Usnadnění nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím aktivujte

možnost

Usnadnění.

4. Klepnutím na možnost Čtečka obrazovky nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím aktivujte

možnost Č

tečka obrazovky.

5. Klepnutím na možnost Odezva klávesnice nastavte bod pozornosti. Poté dvojitým klepnutím

aktivujte možnost

Odezva klávesnice.

6. V rozevíracím seznamu Odezva klávesnice dvakrát klepněte na možnost Žádná, Znaky, Slova nebo

Znaky a slova a nastavte bod pozornosti. Pote klepnutím aktivujte vybranou možnost.

7. Zavřete nastavení aplikace BlackBerry Screen Reader jedním z následujících způsobů:

• Minimalizujte obrazovku posunutím prstu od dolního okraje obrazovky nahoru. Pokud je zařízení

vybaveno trackpadem, při odemykání obrazovky posunutím prstu nahoru byste se ho neměli
dotýkat. Posuňte prstem nahoru na levé nebo pravé straně trackpadu. Když se bod pozornosti
nachází na minimalizované aplikaci, zavřete aplikaci dvojitým klepnutím dvěma prsty.

• Dvojitým klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky se vraťte zpět na obrazovku

Usnadnění. Klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky se vraťte zpět na obrazovku
Nastavení systému. Když se bod pozornosti nachází na minimalizované aplikaci, zavřete aplikaci
dvojitým klepnutím dvěma prsty.