Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Odeslání položky do aplikace Remember

background image

Odeslání položky do aplikace Remember

Prostřednictvím možnosti sdílení v zařízení BlackBerry můžete do aplikace Documents To Go odesílat
fotografie, videa, zvukové soubory, webové stránky nebo soubory BlackBerry Remember.

1. V libovolné aplikaci se dotkněte položky, kterou chcete do aplikace Remember odeslat, a přidržte ji.
2. Klepněte na možnost > Remember.
3. Položku podle potřeby upravte.
4. Klepněte na možnost Uložit.