Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zapnutí obrazovky při obdržení nových oznámení

background image

Zapnutí obrazovky při obdržení nových oznámení

Lze nastavit automatické zapnutí zařízení BlackBerry při obdržení oznámení.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky.
3. Nastavte přepínač Zapnout obrazovku při nových oznámeních do polohy Zapnuto.