Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Přizpůsobení oznámení aplikace

background image

Přizpůsobení oznámení aplikace

Pokud pro aplikaci nastavíte přizpůsobené oznámení, můžete toto přizpůsobené oznámení nastavit jako
výchozí pro danou aplikaci ve všech profilech. Přizpůsobenými oznámeními aplikací se přepíší oznámení
v profilech, ale nikoli přizpůsobená oznámení kontaktů.

Poznámka: Profil Tichý přepisuje všechna ostatní nastavení a zařízení BlackBerry je ztišeno, i když jste
nastavili vlastní oznámení aplikace.

1. Na domovské obrazovce potáhněte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Oznámení.
3. Klepněte na profil.
4. Klepněte na možnost Přizpůsobit oznámení aplikací.
5. Klepněte na aplikaci.
6. Změňte nastavení Zvuk, Vyzváněcí tón, Přepsat hlasitost profilu, Vibrace, LED, Barva diody LED

nebo

Oznámení aplikace Hub.

7. Chcete-li určit aktualizované nastavení jako výchozí nastavení pro aplikaci ve všech profilech

oznámení, klepněte na ikonu

.

Poznámka: Pokud je v profilu vypnuto nastavení Zvuk, Vibrace nebo LED, nemá na něj vliv zvolené
výchozí nastavení oznámení.

Chcete-li vrátit nastavení oznámení aplikace zpět na aktuální nastavení profilu, klepněte na ikonu

.