Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Odpověď přímo na zprávu Rychlé náhledy

background image

Odpověď přímo na zprávu Rychlé náhledy

Pomocí funkce Rychlé náhledy můžete odpovídat na zprávy BBM nebo textové zprávy (SMS a MMS),
aniž byste opustili aktuálně spuštěnou aplikaci.

Telefon a hlas

Uživatelská příručka

55

background image

Pokud odpovídáte na náhled, příchozí zprávy, které se netýkají současné konverzace, se nezobrazí jako
náhledy Rychlé náhledy.

1. Chcete-li odpovědět na zprávu prostřednictvím funkce Rychlé náhledy, klepněte na možnost .
2. Napište zprávu.
3. Klepněte na možnost Odeslat.