Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlé volby

background image

Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlé volby

Kontakty a čísla lze přidat do dvou různých seznamů rychlých voleb. Do seznamu rychlých voleb, který
se nachází na obrazovce Hovory, lze přidat maximálně devět kontaktů nebo čísel. Kontakty a čísla můžete
rovněž přidat do seznamu rychlé volby na klávesnici. Číslo pak vytočíte stisknutím a přidržením jedné
klávesy na klávesnici. Ve výchozím nastavení je součástí seznamu rychlých voleb přístupové číslo
hlasové pošty.

1. V aplikaci Telefon klepněte na možnost nebo .
2. Dotkněte se kontaktu nebo telefonního čísla a přidržte je.
3. Klepněte na ikonu .

Přidání kontaktu do seznamu rychlé volby pro klávesnici

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

Telefon a hlas

Uživatelská příručka

47

background image

2. Klepněte na možnost Nastavení > Klávesové zkratky a rychlá volba.
3. Na obrazovce klepněte na klávesu, kterou chcete ke kontaktu přiřadit.
4. Klepněte na možnost Rychlá volba.
5. Klepněte na kontakt, který chcete přiřadit k dané klávese.

Chcete-li vytočit číslo kontaktu pomocí seznamu rychlé volby pro klávesnici, klepněte v aplikaci Telefon
na ikonu

. Stiskněte a přidržte klávesu přiřazenou ke kontaktu.

Odstranění kontaktu nebo čísla ze seznamu rychlé volby na obrazovce Hovory

1. V aplikaci Telefon klepněte na možnost .
2. V seznamu rychlé volby se dotkněte kontaktu nebo čísla a přidržte je.
3. Klepněte na ikonu .

Odstranění kontaktu ze seznamu rychlé volby pro klávesnici

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Klávesové zkratky a rychlá volba.
3. Stiskněte a přidržte kontakt rychlé volby.
4. Klepněte na ikonu .

Skrytí seznamu rychlé volby na obrazovce Hovory

1. V aplikaci Telefon klepněte na možnost .
2. Posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
3. Klepněte na ikonu .