Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uzamknutí nebo odemknutí zařízení

background image

Uzamknutí nebo odemknutí zařízení

Rada: Rychlým klepnutím na klávesu Napájení/Zámek uvedete zařízení do režimu spánku. Ušetříte tak
energii baterie.

Zabezpečení a zálohování

Uživatelská příručka

278

background image

Zamknutí obrazovky

Pokud obrazovku zařízení BlackBerry zamknete, zabráníte náhodnému odeslání zpráv nebo vytočení
čísla. U zamknuté obrazovky zůstanou zachována oznámení pro příchozí hovory nebo zprávy.

Stiskněte tlačítko

Napájení/zámek na horní straně zařízení.

Chcete-li odemknout obrazovku, posuňte prstem od dolní části obrazovky směrem nahoru.

Uzamčení zařízení pomocí hesla

Hledáte jednoduchý způsob, jak ochránit data zařízení BlackBerry a zabránit jeho neoprávněnému
použití? Podle potřeby můžete vytvořit heslo zařízení, s jehož pomocí uzamknete zařízení, když se
nachází ve volném zobrazení nebo když není používáno.

1. Pokud nemáte heslo, posuňte na domovské obrazovce prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

Klepněte na možnost

Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Heslo zařízení. Proveďte některý

z následujících kroků:

• Chcete-li nastavit heslo zařízení složené ze znaků a číslic, nastavte přepínač

Heslo zařízení do

polohy Zapnuto. Zadejte heslo.

• Chcete-li nastavit rychlé heslo zařízení složené pouze z číslic, nastavte přepínač

Jednoduché

heslo do polohy Zapnuto. Zadejte heslo.

2. Pokud chcete zařízení uzamknout, postupujte následovně:

• Stiskněte a přidržte tlačítko Napájení/zámek. Klepněte na možnost .
• Jestliže chcete zařízení po určité době automaticky uzamknout, na domovské obrazovce

potáhněte prstem od horní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na možnost

Nastavení >

Zabezpečení a soukromí > Heslo zařízení. V rozevíracím seznamu Zamknout zařízení po
vyberte požadovanou dobu.

• Jestliže chcete zařízení automaticky uzamknout vždy, když se nachází v pouzdru BlackBerry, na

domovské obrazovce potáhněte prstem od horní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na
možnost

Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Heslo zařízení. Nastavte přepínač

Zamknout zařízení při vložení do pouzdra do polohy Zapnuto.

• Chcete-li povolit aktivní aplikaci, aby potlačila zamknutí zařízení, např. aby se zařízení nezamklo při

sledování videa v aplikaci Videa, na domovské obrazovce potáhněte prstem od horní části
obrazovky směrem dolů. Klepněte na možnost

Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Heslo

zařízení. Nastavte přepínač Povolit aplikacím prodloužit časový limit zamknutí heslem do
polohy Zapnuto.

Zabezpečení a zálohování

Uživatelská příručka

279

background image

Pokud chcete zařízení odemknout, stiskněte tlačítko

Napájení/zámek. Posuňte prstem od dolní části

obrazovky směrem nahoru. Když se zobrazí výzva, zadejte heslo zařízení.

Uzamčení zařízení pomocí hesla pracovního prostoru

Pokud jsou v zařízení BlackBerry odděleny pracovní a osobní aktivity pomocí technologie BlackBerry
Balance, v závislosti na pravidlech stanovených správcem může být možné používat stejné heslo pro
zařízení a pracovní prostor.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Heslo zařízení > BlackBerry

Balance.

3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo pracovního prostoru.
4. Nastavte přepínač Používat jako heslo zařízení do polohy Zapnuto.
5. Zadejte heslo zařízení. Klepněte na tlačítko OK.
6. Zadejte heslo pracovního prostoru. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření hesla snímku

Místo zadání hesla k odemknutí zařízení můžete k odemknutí zařízení jednou rukou používat tajné gesto
snímku a čísla. Vyberte snímek, číslo a nastavte kombinaci. Počet kombinací je téměř nekonečný!

Chcete-li zapnout heslo snímku, musíte nejprve nastavit heslo zařízení. Heslo zařízení je také nutné v
případě, že zapomenete heslo snímku nebo potřebujete-li zadat heslo pro přístup k zařízení BlackBerry z
počítače.

Používá-li vaše zařízení technologii BlackBerry Balance, ověřte v nastavení

Balance, zda jste nastavili

přepínač

Používat jako heslo zařízení do polohy Vypnuto.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Heslo zařízení.
3. Nastavte přepínač Obrázkové heslo do polohy Zapnuto.
4. Zadejte heslo zařízení.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rada: Po vytvoření hesla snímku nebo odemknutí zařízení můžete potáhnout prstem na libovolné místo
na obrazovce, abyste měli jasný výhled na místo, kam se číslo posunulo.

Odemknutí zařízení pomocí přístupového kódu sítě

Přístupové kódy platné pro zařízení BlackBerry získáte od poskytovatele služeb.

Zařízení může být uzamčeno pro přístup do sítě, což znamená, že se může připojit pouze k mobilní síti
současného poskytovatele služeb. Pokud plánujete cestu do zahraničí a budete chtít používat kartu SIM
jiného poskytovatele služeb, bude možná nutné zadat přístupový kód.

Zabezpečení a zálohování

Uživatelská příručka

280

background image

Rada: Chcete-li zobrazit název aktuálního poskytovatele služeb v zařízení, posuňte na domovské
obrazovce prstem od horní části směrem dolů. Klepněte na možnosti

Nastavení > Informace.

V rozevíracím seznamu

Kategorie klepněte na položku Karta SIM.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Karta SIM.
3. V části Zámek telefonní sítě klepněte na uzamknutou položku.
4. Po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zabezpečení může být každý přístupový kód nesprávně zadán pouze
desetkrát. Pokud překročíte povolený počet pokusů o zadání přístupového kódu, karta SIM spojí pouze
tísňová volání. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na poskytovatele služeb.