Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zobrazení textu na uzamčeném zařízení

background image

Zobrazení textu na uzamčeném zařízení

Můžete nastavit text, který se zobrazí na obrazovce uzamčeného zařízení BlackBerry. Na obrazovce
můžete zobrazit například oblíbený citát, tísňové kontaktní informace nebo své vlastní kontaktní
informace, aby vás v případě ztráty zařízení mohl nálezce kontaktovat.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky.

Zabezpečení a zálohování

Uživatelská příručka

281

background image

3. Do polí Zpráva na zamykací obrazovce zadejte požadovaný text.

Chcete-li odstranit text, který se zobrazuje na obrazovce uzamčeného zařízení, odstraňte text zadaný
v polích

Zpráva na zamykací obrazovce.