Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Import certifikátu z počítače

background image

Import certifikátu z počítače

1. Proveďte jeden z následujících kroků:

• Budete-li chtít importovat certifikát prostřednictvím připojení USB, připojte zařízení BlackBerry

k počítači pomocí kabelu USB. Podle potřeby zadejte v počítači heslo zařízení.

• Chcete-li importovat certifikát pomocí připojení Wi-Fi, na domovské obrazovce zařízení potáhněte

prstem od horní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na

Nastavení > Úložiště a přístup.

Nastavte přepínač

Přístup pomocí Wi-Fi do polohy Zapnuto. Zadejte heslo pro přístup k úložišti.

Klepněte na

Identifikace v síti a poznamenejte si Uživatelské jméno.

2. Na domovské obrazovce zařízení potáhněte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
3. Klepněte na Nastavení > Informace.
4. V rozevíracím seznamu Kategorie klepněte na položku Síť.

Zabezpečení a zálohování

Uživatelská příručka

288

background image

5. V části Wi-Fi nebo USB si poznamenejte adresu IPv4.
6. V počítači přejděte k souboru s certifikátem a zkopírujte jej.

• Jestliže máte počítač s operačním systémem Windows, zadejte v okně Spustit adresu IP

v následujícím formátu: \\xxx.xxx.xxx.xxx.

• Jestliže máte počítač s operačním systémem Mac, vyberte možnost

Přejít > Připojit k serveru.

Zadejte adresu IP v následujícím formátu: smb://xxx.xxx.xxx.xxx.

7. Proveďte jakýkoli z těchto kroků:

• Jestliže máte počítač s operačním systémem Windows, otevřete složku

media\downloads. Podle

potřeby zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k úložišti.

• Jestliže máte počítač s operačním systémem Mac, otevřete složku

media/downloads. Podle

potřeby zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k úložišti.

8. Vložte certifikát do složky media\downloads nebo media/downloads.
9. V zařízení klepněte na možnost > Zabezpečení a soukromí > Certifikáty > Importovat.
10.Postupujte podle pokynů na obrazovce.