Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Používání rodičovské kontroly

background image

Používání rodičovské kontroly

Rodičovská kontrola představuje způsob, jakým můžete lépe řídit použití a kontakt se zařízením
BlackBerry. Podle potřeby můžete přístup k určitým aplikacím, funkcím a dalšímu obsahu vypnout.
Zároveň můžete omezit příchozí hovory a zprávy pouze na osoby v aplikaci Kontakty.

Nastavení rodičovské kontroly je chráněno heslem, aby je nebylo možné snadno upravit bez vašeho
vědomí. Zařízení lze nastavit tak, aby před přidáním e-mailového účtu nebo účtu sociálních sítí či
zakoupením aplikace v obchodě BlackBerry World bylo zapotřebí zadat heslo rodičovské kontroly.

Poznámka: Pokud je technologie BlackBerry Balance aktivní, funkce rodičovské kontroly není k
dispozici.

Omezení přístupu k funkcím a obsahu

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Rodičovská kontrola.
3. Nastavte přepínač Rodičovská kontrola do polohy Zapnuto.
4. Zadejte heslo rodičovské kontroly.
5. Změňte možnosti.