Porsche Design P 9982 from BlackBerry - חיתוך וסיבוב של תמונה

background image

תוידוגינה

לש

הנומתה

,

םורגל

הנומתל

תואריהל

ומכ

הרוטקירק

דועו

.

הצע

:

תעב

תכירע

הנומת

,

קלחה

תא

עבצאה

לע

ךסמה

ידכ

תוארל

תויורשפא

הכירע

תופסונ

.

ךותיח

בוביסו

לש

הנומת

תועצמאב

ךרוע

תונומתה

,

לכות

רפשל

תא

תונומתה

תמליצש

לע

-

ידי

בוביס

,

ךותיח

,

ךופיה

וא

יוניש

לדוג

הנומתה

.

1

.

םושייב

'

תונומת

,'

עג

העיגנ

תכשוממ

הנומתב

ךנוצרבש

תונשל

.

2

.

שקה

לע

<

.

3

.

שקה

לע

תויורשפא

הכירע

ןוגכ

ךותיח

ישפוח

וא

בבוס

הלאמש

.

4

.

רחאל

םייסתש

ךורעל

תא

הנומתה

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רומשל

תא

םייונישה

,

שקה

לע

רומש

.

הידמ

ךירדמ

שמתשמל

96

background image

ידכ

לטבל

תא

םייונישה

,

שקה

לע

<

.

הצע

:

םא

תרחב

תורשפא

הכירע

ךניאו

בהוא

תא

תואצותה

,

ידכ

לטבל

תוריהמב

תא

םייונישה

,

שקה

לע

תורשפא

הכירעה

םעפ

היינש

.

רופיש

הנומת

ךרוע

תונומתה

לוכי

עייסל

ךל

ןנווכל

תא

תונומתה

התאש

םלצמ

רפשלו

תויוכיא

ןוגכ

תוריהב

,

היוור

,

תודח

,

םייניע

תומודא

דועו

.

1

.

םושייב

'

תונומת

,'

עג

העיגנ

תכשוממ

הנומתב

ךנוצרבש

תונשל

.

2

.

שקה

לע

<

.

3

.

שקה

לע

תויורשפא

הכירע

ןוגכ

רופיש

יטמוטוא

וא

תודח

.

4

.

רחאל

םייסתש

ךורעל

תא

הנומתה

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רומשל

תא

םייונישה

,

שקה

לע

רומש

.

ידכ

לטבל

תא

םייונישה

,

שקה

לע

<

.

הצע

:

םא

תרחב

תורשפא

הכירע

ךניאו

בהוא

תא

תואצותה

,

ידכ

לטבל

תוריהמב

תא

םייונישה

,

שקה

לע

תורשפא

הכירעה

םעפ

היינש

.

תפסוה

ןנסמ

הנומתל

שמתשה

םיננסמב

ךרועב

תונומתה

ידכ

ףיסוהל

רומיג

יפיכ

ןורחא

תונומתל

ךלש

.

ןתינ

ףיסוהל

םיננסמ

ןוגכ

רוחש

-

ןבל

,

קיתע

,

ינווג

םוח

,

תונש

ה

-

60

,

הרוטקירק

,

הציקס

דועו

.

1

.

םושייב

'

תונומת

,'

עג

העיגנ

תכשוממ

הנומתב

ךנוצרבש

תונשל

.

2

.

שקה

לע

<

.

3

.

שקה

לע

ןנסמ

.

4

.

רחאל

םייסתש

ךורעל

תא

הנומתה

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רומשל

תא

םייונישה

,

שקה

לע

רומש

.

ידכ

לטבל

תא

םייונישה

,

שקה

לע

<

.

הצע

:

םא

תרחב

ןנסמ

ךניאו

בהוא

תא

תואצותה

,

ידכ

לטבל

תוריהמב

תא

םייונישה

,

שקה

לע

תורשפא

ןוניסה

םעפ

היינש

.

תפסוה

תרגסמ

הנומתל

שמתשה

ךרועב

תונומתה

ידכ

ףיסוהל

תורגסמ

תונומתל

ךלש

.