Porsche Design P 9982 from BlackBerry - אבטחת הדואר האלקטרוני שלך

background image

תוילטיגיד

תועייסמ

םינעמנל

תמאל

תא

תוירוקמ

תועדוהה

התאש

חלוש

אדוולו

תא

ןתומלש

.

תועדוהב

תונפצומה

תועצמאב

S/MIME

,

רשאכ

התא

ףיסומ

העדוהל

המיתח

תילטיגיד

תרזעב

חתפמה

ישיאה

ךלש

,

ןעמנה

שמתשי

חתפמב

ירוביצה

ידכ

תמאל

העדוההש

ןכא

העיגה

ךממ

יכו

אל

ועצוב

הב

םייוניש

.

תרטמ

הנפצהה

איה

רומשל

לע

ןויסיח

תועדוהה

ךלש

.

תועדוהב

תונפצומה

תועצמאב

S/MIME

,

רשאכ

התא

ןיפצמ

העדוה

,

רישכמה

ךלש

שמתשמ

חתפמב

ירוביצה

לש

ןעמנה

ידכ

ןיפצהל

תא

העדוהה

.

ןעמנה

שמתשמ

חתפמב

יטרפה

ולש

ידכ

חנעפל

תא

העדוהה

תנפצומה

.

םג

םא

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

אל

ךמתנ

לע

ידי

ןורתפ

EMM

מ

-

BlackBerry

,

םא

אוה

ךמתנ

לע

ידי

Microsoft

Exchange ActiveSync

ןוגראהו

ךלש

שמתשמ

תיירפסב

LDAP

,

לכות

ןיפצהל

תא

תועדוהה

ךלש

תועצמאב

S/MIME

.

םא

התא

שמתשמ

ןובשחב

הדובעב

ךמותה

תועדוהב

תונגומה

ב

-

PGP

,

לכות

םותחל

ןפואב

ילטיגיד

,

ןיפצהל

,

וא

םותחל

לע

תועדוה

םגו

ןיפצהל

ןתוא

תועצמאב

תנגה

PGP

.

ךילע

ןסחאל

תא

חתפמה

ירוביצה

לש

ןעמנה

רישכמב

BlackBerry

ךלש

ידכ

חולשל

תועדוה

אוד

"

ל

תונפצומ

.

ךילע

ןסחאל

תא

חתפמה

יטרפה

ךלש

רישכמב

ידכ

חולשל

תועדוה

אוד

"

ל

תומותחה

ןפואב

ילטיגיד

.

םא

רישכמה

ךלש

רשוקמ

תרשל

CRL

וא

OCSP

,

תעב

תפסוה

םינעמנ

העדוהל

תנפצומ

,

רישכמה

הסני

רזחאל

בצמ

רושיא

רובע

לכ

ןעמנ

.

אל

לכות

חולשל

תא

העדוהה

דע

יבצמש

רושיאה

ולבקתי

רובע

לכ

םינעמנה

.

םא

אל

ןתינ

אוצמל

םירושיא

וא

םהש

םניא

םייקוח

,

תומש

םינעמנה

ועיפוי

םודאב

.

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

70

background image

תרדגה

תחילש

תועדוה

תונגומ

ב

-

S/MIME

ךילע

ןסחאל

חתפמ

ישיא

רושיאו

רישכמב

BlackBerry

ךלש

ידכ

חולשל

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תומותח

המיתחב

תילטיגיד

וא

תונפצומ

תועצמאב

תחילש

תועדוה

םע

תנגה

S/MIME

.

לכות

ןסחאל

חתפמ

רושיאו

לע

-

ידי

אוביי

םיצבקה

תעדוהמ

ראוד

ינורטקלא

לש

הדובעה

וא

סיטרכמ

הידמ

.

םא

שי

ךל

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

הדובעב

ךמתנה

לע

ידי

ןורתפ

EMM

מ

-

BlackBerry

ןובשחו

Microsoft Exchange

ActiveSync

ישיא

,

רשאכ

אביית

רושיא

בחרמהמ

ישיאה

רישכמב

ךלש

,

לכות

ןסחאל

ותוא

רגאמב

תוחתפמה

הדובעב

וא

בחרמב

ישיאה

ךלש

.

רישכמ

BlackBerry

ךלש

ךמות

תוחתפמב

םירושיאבו

תוינבתב

םיצבקה

תומויסבו

םיצבקה

תואבה

:

PEM (.pem, .cer)

DER (.der, .cer)

PFX (.pfx, .p12)

1

.

חתפ

תעדוה

אוד

"

ל

הדובעהמ

הילא

ףרוצמ

רושיאה

.

2

.

שקה

לע

.

3

.

תדימב

ךרוצה

,

ןזה

המסיס

.

4

.

שקה

לע

אבי

וא

לע

אבי

לכה

.

5

.

שקה

לע

.

6

.

ב

-

BlackBerry Hub

,

שקה

לע

<

<

תונובשח

אוד

"

ל

.

7

.

שקה

לע

ןובשח

.

8

.

שקה

לע

תורדגה

לש

אוד

"

ל

חטבואמ

.

9

.

הרקמב

ךרוצה

,

שקה

לע

הייסיטרכה

S/MIME

.

10

.

לעפה

תא

גתמה

S/MIME

.

11

.

תחת

רושיא

המיתח

,

המישרב

תחתפנה

,

שקה

לע

רושיאה

תאבייש

.

12

.

תחת

רושיא

הנפצה

,

המישרב

תחתפנה

,

שקה

לע

רושיאה

תאבייש

.

תרדגה

תחילש

תועדוה

תונגומ

תועצמאב

PGP

םא

התא

שמתשמ

ןובשחב

הדובעב

ךמותה

תועדוהב

תונגומה

ב

-

PGP

,

לכות

םותחל

ןפואב

ילטיגיד

,

ןיפצהל

,

וא

םותחל

לע

תועדוה

םגו

ןיפצהל

ןתוא

תועצמאב

תנגה

PGP

.

ךילע

ןסחאל

תא

חתפמה

ירוביצה

לש

ןעמנה

רישכמב

BlackBerry

ךלש

ידכ

חולשל

תועדוה

אוד

"

ל

תונפצומ

.

ךילע

ןסחאל

תא

חתפמה

יטרפה

ךלש

רישכמב

ידכ

חולשל

תועדוה

אוד

"

ל

תומותחה

ןפואב

ילטיגיד

.

רישכמה

ךלש

ךמות

תוחתפמב

תוינבתבו

תומויסבו

םיצבקה

תואבה

:

PEM (.pem, .cer)

ASC (.asc)

1

.

חתפ

תעדוה

אוד

"

ל

הדובעהמ

הילא

ףרוצמ

חתפמ

PGP

.

2

.

שקה

לע

.

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

71

background image

3

.

שקה

לע

אבי

וא

לע

אבי

לכה

.

4

.

תדימב

ךרוצה

,

ןזה

המסיס

.

5

.

שקה

לע

.

6

.

ב

-

BlackBerry Hub

,

שקה

לע

<

<

תונובשח

אוד

"

ל

.

7

.

שקה

לע

ןובשח

.

8

.

שקה

לע

תורדגה

לש

אוד

"

ל

חטבואמ

.

9

.

הרקמב

ךרוצה

,

שקה

לע

הייסיטרכה

PGP

.

10

.

לעפה

תא

גתמה

PGP

.

11

.

תחת

חתפמ

PGP

המיתחל

,

המישרב

תחתפנה

,

שקה

לע

חתפמה

תאבייש

.

12

.

תחת

חתפמ

PGP

הנפצהל

,

המישרב

תחתפנה

,

שקה

לע

חתפמה

תאבייש

.

הלעפה

לש

תנפצה

ראוד

ינורטקלא

לש

IBM Notes

שי

ףיסוהל

רישכמל

ךלש

ןובשח

הדובע

ךמותה

תנפצהב

ראוד

ינורטקלא

לש

IBM Notes

.

1

.

ב

-

BlackBerry Hub

,

שקה

לע

<

<

תונובשח

אוד

"

ל

.

2

.

שקה

לע

ןובשח

.

3

.

שקה

לע

תורדגה

לש

אוד

"

ל

חטבואמ

.

4

.

הרקמב

ךרוצה

,

שקה

לע

הייסיטרכה

NNE

.

5

.

לעפה

תא

גתמה

NNE

.

תפסוה

המיתח

וא

הנפצה

העדוהל

ךילע

שמתשהל

ןובשחב

אוד

"

ל

לש

הדובע

ךמותה

תנפצהב

ראוד

לש

IBM Notes

ידכ

חולשל

תעדוה

אוד

"

ל

תנפצומ

,

וא

ןובשח

אוד

"

ל

ךמותה

תועדוהב

תונגומ

תועצמאב

S/MIME

וא

PGP

ידכ

חולשל

תעדוה

ראוד

ינורטקלא

המותח

וא

תנפצומ

.

1

.

תעב

תביתכ

העדוה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

לע

-

יבג

ךסמה

.

2

.

המישרב

תחתפנה

,

שקה

לע

תורשפא

המיתח

וא

הנפצה

.

הרעה

:

םא

רישכמ

BlackBerry

ךלש

רשוקמ

תרשל

CRL

וא

OCSP

,

תעב

תפסוה

םינעמנ

העדוהל

תנפצומ

,

רישכמה

הסני

רזחאל

בצמ

רושיא

רובע

לכ

ןעמנ

.

אל

לכות

חולשל

תא

העדוהה

דע

יבצמש

רושיאה

ולבקתי

רובע

לכ

םינעמנה

.

םא

אל

ןתינ

אוצמל

םירושיא

וא

םהש

םניא

םייקוח

,

תומש

םינעמנה

ועיפוי

םודאב

.

ןוכדע

תורדגה

לש

אוד

"

ל

חטבואמ

םאתהב

תואשרהל

ךלש

,

לכות

תונשל

תא

אודה

"

ל

חטבואמה

שמשמה

ךתוא

לכל

תועדוהה

התאש

חלוש

.

המגודל

,

םא

התא

שמתשמ

ב

-

S/MIME

ידכ

ןגהל

לע

תועדוהה

ךלש

,