Porsche Design P 9982 from BlackBerry - הגדרת חשבונות עבודה

background image

תונובשח

הדובע

ףסוה

ןובשח

הדובע

ךמתנה

לע

ידי

ןורתפ

EMM

מ

-

BlackBerry

םא

ןוגראה

ךלש

שמתשמ

ןורתפב

EMM

מ

-

BlackBerry

,

לכות

ףיסוהל

ךרישכמל

ןובשח

הדובע

תונהילו

תונוכתמ

ומכ

BlackBerry Balance

.

םא

ןוגראה

ךלש

אל

גרדיש

ל

-

BlackBerry Enterprise Service 10

,

אוהו

השוע

שומיש

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

הסרגב

5

וא

הסרגב

תמדקומ

רתוי

,

לכות

ףיסוהל

ןובשח

הדובע

רידגהלו

ותוא

ךכ

השעיש

שומיש

ב

-

Microsoft Exchange ActiveSync

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

אדו

תלביקש

להנממ

תכרעמה

תא

םיטרפה

םיאבה

:

םש

שמתשמה

ךלש

תמסיס

הלעפהה

ןוגראל

ךלש

םש

תרשה

1

.

ךסמב

ףסוה

ןובשח

,

שקה

לע

<

ןובשח

הדובע

.

2

.

ןזה

תא

םש

שמתשמה

,

תמסיס

הלעפהה

תבותכו

תרשה

רובע

ןובשחה

ךלש

.

3

.

שקה

לע

םויס

.

רחאל

תפסוה

ןובשח

הדובע

,

בוקע

רחא

תויחנהה

תרדגהל

תמסיס

בחרמ

הדובע

שומישל

םע

BlackBerry Balance

תנזהלו

תמסיס

תשרה

לש

הרבחה

.

תפסוה

ןובשח

אוד

"

ל

ךמתנה

לע

-

ידי

Microsoft Exchange ActiveSync

אדו

תלביקש

להנממ

תכרעמה

וא

קפסמ

יתוריש

אודה

"

ל

ךלש

תא

םיטרפה

םיאבה

:

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

58

background image

םש

שמתשמה

תמסיסו

תשר

הדובעה

ךלש

תבותכ

תרשה

התאשכ

ףיסומ

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

ךמתנה

לע

-

ידי

Microsoft Exchange ActiveSync

,

תועדוהה

,

יעוריא

חול

הנשה

,

ישנא

רשקה

,

תומישמה

תורעההו

תורשוקמה

ןובשחל

ךלש

תונרכנוסמ

םע

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ךלש

.

1

.

ךסמב

ףסוה

ןובשח

,

שקה

לע

<

Microsoft Exchange ActiveSync

.

2

.

ןזה

תא

םש

שמתשמה

,

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

,

המסיסה

תבותכו

תרשה

רובע

ןובשחה

ךלש

.

התבשהל

לש

תועדוה

הפיחד

,

הבכ

תא

גתמה

הפיחד

.

ידכ

עובקל

וזיאב

תורידת

קודבי

רישכמה

תועדוה

תושדח

,

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

המישרב

תחתפנה

יחוורמ

ןמז

ןורכנס

.

ידכ

שמתשהל

ב

-

VPN

לש

ןוגראה

ךלש

,

לעפה

תא

גתמה

שמתשה

ב

-

VPN

.

ידכ

תונשל

תא

תרגסמ

ןמז

ןורכנסה

רוחאל

לש

תועדוה

ךרישכמב

,

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

המישרב

תחתפנה

תרגסמ

ןמזה

ןורכנסל

.

ידכ

תונשל

תא

תרגסמ

ןמז

ןורכנסה

רוחאל

לש

םיעוריא

חולב

הנשה

ךרישכמב

,

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

המישרב

תחתפנה

תרגסמ

ןמז

ןורכנסל

חול

הנש

.

3

.

שקה

לע

אבה

.

הצע

:

רשאכ

התא

ןמסמ

תעדוה

אוד

"

ל

ןובשחב

Microsoft Exchange ActiveSync

ךלש

,

איה

תנמוסמ

םושייב

Remember

.

תפסוה

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

גוסמ

IBM Notes Traveler

אדו

תלביקש

להנממ

תכרעמה

וא

קפסמ

יתוריש

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

תא

םיטרפה

םיאבה

:

םש

שמתשמה

תמסיסו

תשר

הדובעה

ךלש

תבותכ

תרשה

התאשכ

ףיסומ

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

לש

IBM Notes Traveler

,

תועדוהה

,

יעוריא

חול

הנשה

,

ישנא

רשקה

,

תומישמה

תורעההו

םירשוקמה

ןובשחל

ךלש

םינרכנוסמ

םע

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ךלש

.

1

.

ךסמב

ףסוה

ןובשח

,

שקה

לע

<

IBM Notes Traveler

.

2

.

ןזה

תא

םש

שמתשמה

,

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

,

המסיסה

תבותכו

תרשה

רובע

ןובשחה

ךלש

.

התבשהל

לש

תועדוה

הפיחד

,

הבכ

תא

גתמה

הפיחד

.

ידכ

עובקל

וזיאב

תורידת

קודבי

רישכמה

תועדוה

תושדח

,

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

המישרב

תחתפנה

יחוורמ

ןמז

ןורכנס

.

ידכ

שמתשהל

ב

-

VPN

לש

ןוגראה

ךלש

,

לעפה

תא

גתמה

שמתשה

ב

-

VPN

.

ידכ

תונשל

תא

תרגסמ

ןמז

ןורכנסה

רוחאל

לש

תועדוה

ךרישכמב

,

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

המישרב

תחתפנה

תרגסמ

ןמזה

ןורכנסל

.

ידכ

תונשל

תא

תרגסמ

ןמז

ןורכנסה

רוחאל

לש

םיעוריא

חולב

הנשה

ךרישכמב

,

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

המישרב

תחתפנה

תרגסמ

ןמז

ןורכנסל

חול

הנש

.

3

.

שקה

לע

אבה

.

תפסוה

ןובשח

אוד

"

ל

גוסמ

POP

וא

IMAP

אדו

תלביקש

להנממ

תכרעמה

וא

קפסמ

יתוריש

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

תא

םיטרפה

םיאבה

:

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

ךירדמ

שמתשמל

59

background image

גוס

תרש

תועדוה

)

POP

וא

IMAP

(

תובותכ

םיתרש

רובע

תועדוה

תוסנכנ

תועדוהו

תואצוי

ירפסמ

תואיצי

לש

יתרש

תועדוה

תוסנכנ

תועדוהו

תואצוי

תורדגה

SSL

יתרשל

תועדוה

תוסנכנ

תועדוהו

תואצוי

הרעה

:

ידכ

ריבגהל

תא

תוריהמ

הלעפהה

לש

תונובשח

ראוד

ינורטקלא

לש

IMAP

,

ץלמומ

ןיזהל

תמויס

ביתנל

IMAP

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

ףסוה

ןובשח

,

שקה

לע

<

IMAP

וא

POP

.

2

.

ןזה

תא

יטרפ

ןובשחה

.

ידכ

עובקל

וזיאב

תורידת

קודבי

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ךלש

תועדוה

תושדח

)

םא

ןיא

הכימת

תפיחדב

אוד

"

ל

,(

שקה

לע

תחא

תויורשפאה

,

המישרב

תחתפנה

יחוורמ

ןמז

ןורכנס

.

יונישל

קרפ

ןמזה

ותרגסמבש

ןתינ

רזחאל

תועדוה

רישכמב

ךלש

,

המישרב

תחתפנה

תרגסמ

ןמזה

ןורכנסל

,

שקה

לע

תורשפא

.

3

.

שקה

לע

םויס

.

תפסוה

ןובשח

CalDAV

וא

CardDAV

אדו

םיאצמנש

ךתושרב

םיטרפה

םיאבה

:

םש

שמתשמה

המסיסהו

ךלש

תבותכ

ראודה