Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kreirajte događaj u aplikaciji Kalendar

background image

Kreirajte događaj u aplikaciji Kalendar

1. U aplikaciji Kalendar dodirnite .
2. Unesite podatke o događaju.
3. Dodirnite Spremi.

Savjet: Događaj možete kreirati i u bilo kojem prikazu rasporeda (na primjer, u dnevnom prikazu
rasporeda ili tjednom prikazu rasporeda) jednostavnim dodirom mjesta na rasporedu. Za promjenu
događaja dodirnite novi blok događaja koji se pojavi.

Pozovite osobe na događaj

Ako vaš račun podržava dodavanje sudionika, tada možete događaju pridružiti sudionike dok kreirate
događaj ili to možete učiniti poslije. Ako ste dodali poslovni račun Microsoft Exchange , možete se
povezati na udaljeni poslužitelj kako biste dodali osobe koji nisu u vašem popisu kontakata.

Kada kreirate ili mijenjate događaj, dodirnite polje

Sudionici .

• Ako je osoba koju želite dodati u vašem popisu kontakata, započnite tipkati ime. Dodirnite ime na

popisu.

• Ako osoba koju želite dodati pripada vašoj organizaciji, a dodali ste poslovni račun na svoj uređaj,

upišite ime. Dodirnite

Pretraži.

Savjet: Neki računi mogu vam dopustiti provjeravanje dostupnosti sudionika. Nakon što dodate
sudionika u događaj, dodirnite vrijeme događaja. Ako su rasporedi sudionika neusklađeni, njihova se
imena pojavljuju u crvenom pored klizača vremena na vrhu zaslona. Kako biste pronašli vrijeme koje
svima odgovara, dodirnite

te pomičite klizač dok imena sudionika ne pozelene.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

221

background image

Dodavanje lokacije događaju

Kada kreirate ili mijenjate događaj, učinite jedno od sljedećeg:

• Za ručni unos lokacije, unesite lokaciju u polje

Lokacija .

• Za otvaranje aplikacije Karte i odabir lokacije u polju Lokacija dodirnite . Odaberite lokaciju.

Pregledajte vremenske zone u događaju

Ako imate sastanak s ljudima iz druge vremenske zone, kad stvarate ili mijenjate događaj možete
pregledati kada se vaš događaj događa u drugoj vremenskoj zoni.

1. Kada stvarate ili mijenjate događaj, dodirnite vrijeme događaja.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite vremenske zone koje se primjenjuju na vaš događaj.
4. Dodirnite Gotovo.

Vremena za vaš događaj u traženim vremenskim zonama pojavljuju se iznad vremena početka vašeg
događaja.

Zakazivanje ponavljajućeg događaja

1. Kada kreirate ili mijenjate događaj, dodirnite vrijeme događaja.
2. U padajućem izborniku Ponavljanje dodirnite jednu od ponuđenih mogućnosti.
3. Kada ste završili, dodirnite .

Promjena statusa dostupnosti ili vremena podsjetnika događaja

Kako biste uštedjeli vrijeme kod kreiranja događaja, aplikacija BlackBerry kalendar koristi svoje zadane
postavke za status dostupnosti događaja i vremena podsjetnika. Ove postavke možete promijeniti.

1. Kada stvarate ili mijenjate događaj, dodirnite padajući popis Kalendar .

• Za promjenu statusa dostupnosti, u padajućem izborniku

Status dodirnite Zauzet, Nisam u

uredu, Slobodanili Uvjetno.

• Za promjenu vremena podsjetnika u padajućem izborniku

Podsjetnik odaberite jednu od

ponuđenih mogućnosti.

2. Dodirnite Spremi.

Dodavanje informacija o konferencijskom pozivu u događaj

Kada dodajete informacije o konferencijskom pozivu u sastanak ili događaj, sudionici s uređajima
BlackBerry mogu koristiti značajku Pridruži se odmah kako bi se pridružili konferencijskom pozivu bez
potrebe za biranjem raznih brojeva ili povezivanja na spojnice konferencijskih poziva.

Savjet: Informacije o konferencijskom pozivu možete spremiti u postavkama aplikacije BlackBerry
kalendar tako da ne morate ručno dodavati podatke za svaki konferencijski poziv.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

222

background image

1. Kada stvarate ili mijenjate događaj, dodirnite padajući popis Kalendar .
2. U padajućem izborniku Konferencija učinite jedno od sljedećeg:

• Za dodavanje novih informacija o konferencijskom pozivu u svoj događaj dodirnite

Dodaj

spojnicu. Unesite ime, brojeve telefona i pristupne šifre. Dodirnite Spremi.

• Ako ste informacije o konferencijskom pozivu spremili u postavke aplikacije Kalendar, dodirnite

spojnicu konferencijskog poziva.