Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kreiranje naknadnog sastanka

background image

Kreiranje naknadnog sastanka

Kada kreirate naknadni sastanak, pojedinost o sastanku (npr. sudionici,predmet i napomene s
prvobitnog događaja) dodaju se naknadnom sastanku. Naknadni događaji mogu se kreirati na temelju
prošlih i budućih kalendarskih događaja.

1. Otvorite kalendarski događaj.
2. Dodirnite > .
3. Unesite podatke o naknadnom sastanku.
4. Dodirnite Spremi.