Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pregled događaja

background image

Pregled događaja

Događaje iz kalendara možete prikazati prema danu, tjednu ili mjesecu. Možete također otići na određeni
datum u bilo kojem prikazu kalendara ako dodirnete

.

1. U aplikaciji Kalendar dodirnite .
2. Učinite nešto od sljedećeg:

• Za prikaz događaja u jednom danu dodirnite .
• Za prikaz događaja u jednom tjednu dodirnite . Pokušajte se koristiti primicanjem i razdvajanjem

prstiju za približavanje i pregled detaljnijeg prikaza.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

220

background image

• Za prikaz događaja u jednom mjesecu dodirnite . Veličina brojki na kalendaru ovisi o broju

rezerviranih događaja na određeni radni dan: što je broj veći, to je više planiranih događaja.
Dodirnite radni dan za prikaz dnevnog rasporeda u popisu na dnu zaslona.

• Kako biste prikazali godinu, povucite ulijevo u prikazu mjeseca.
• Kako biste vidjeli prikaz dnevnog reda, dodirnite .

Savjet: Kako biste pomicali preko više mjeseci u kalendaru, povucite gore ili dolje na zaslonu u prikazu
mjeseca.