Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Omogućite način rada za sastanke

background image

Omogućite način rada za sastanke

Kad uključite način rada za sastanke, vaše se obavijesti automatski utišavaju u vrijeme koje označite kao
zauzeto u aplikaciji Kalendar, primjerice tijekom sastanaka. Kad vrijeme koje ste označili kao zauzeto
završi, vaše se obavijesti automatski vraćaju na uobičajene postavke.

Napomena: Način rada za sastanke nije omogućen za skrivene kalendare.

1. U aplikaciji Kalendar povucite prstom prema dolje s vrha zaslona.
2. Dodirnite > Način rada za sastanke.
3. Uključite prekidač Način rada za sastanke .

Konfigurirajte Način rada za sastanke

Kad otvorite Način rada za sastanke, možete odabrati obavijesti, vrste događaja i kalendare na koje se
Način rada za sastanke odnosi. Također možete postaviti maksimalno vrijeme za koje se postavka
primjenjuje, primjerice, sastanke koji traju 2 sata ili kraće.

1. U aplikaciji Kalendar povucite prstom prema dolje s vrha zaslona.
2. Dodirnite > Način rada za sastanke.
3. Učinite nešto od sljedećeg:

• Kako biste konfigurirali profil Načina rada za sastanke tako što ćete mu dati naziv ili urediti

postavke obavijesti, dodirnite

Konfiguriraj profil Načina rada za sastanke.

• Kako biste izabrali status događaja u kalendaru na koji se Način rada za sastanke odnosi, u

padajućem popisu

Status dodirnite Zauzeto, Uvjetno i zauzeto ili Zauzeto sa sudionicima.

• Kako biste odabrali maksimalno vrijeme za koje se Način rada za sastanke primjenjuje, u

padajućem popisu

Maksimalno trajanje dodirnite opciju. Način rada za sastanke nije omogućen

za kalendarske događaje koji su dulji od vašeg odabira.

• Kako biste isključili Način rada za sastanke za određeni kalendar, dodirnite

Izostavi kalendare.

Dodirnite kalendar.