Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rješavanje problema: aplikacija Kalendar

background image

Rješavanje problema: aplikacija Kalendar

Ne mogu sinkronizirati kalendar

Pokušajte sljedeće:

• Ako je vaš kalendar pridružen jednom od vaših računa (na primjer, vašem Gmail kalendaru), provjerite

je li uključena sinkronizacija kalendara. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha
ekrana. Dodirnite >

Računi. Dodirnite račun. Provjerite je li uključen prekidač Sinkronizacija

kalendara .

• Ako je kalendar spremljen na vašem računalu u Microsoft Outlook ili Apple iCal, pokušajte koristiti

BlackBerry Link za sinkronizaciju podataka kalendara na svojem računalu s uređajem BlackBerry . Za
dodatne informacije pogledajte BlackBerry Link pomoć.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

228

background image

• Ako vaš kalendar još uvijek nije sinkroniziran, pokušajte ukloniti i ponovno dodati račun koji je

pridružen kalendaru.

Ne mogu poslati pozivnice za sastanak niti odgovoriti na njih

Provjerite jeste li dodali račun e-pošte u koji je integriran kalendar. Neki računi možda ne uključuju
značajku kalendara.

Novi ili ažurirani događaji ne pojavljuju se u mojem kalendaru

Možda je potrebno osvježavanje kalendara. U aplikaciji Kalendar dodirnite

>

.

Imam duplicirane unose kalendara

Ako ste uvezli unose kalendara koristeći BlackBerry Link, možda ćete imate duplicirane unose na svojem
uređaju nakon sinkronizacije uređaja s računalom.

Duplicirane kontakte možete ukloniti brisanjem duplikata u imeniku ili brisanjem lokalnih podataka u
uređaju.

Za uklanjanje dupliciranih unosa u kalendaru brisanjem lokalnih podataka u uređaju učinite sljedeće:

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Računi.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite Očisti lokalni kalendar.

OPREZ: Čišćenje lokalnih podataka trajno će izbrisati sve unose kalendara koje ste samo lokalno
spremili na svoj uređaj.