Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Izračunavanje iznosa napojnice

background image

Izračunavanje iznosa napojnice

Kada se nalazite u restoranu, pomoću kalkulatora napojnica jednostavno možete izračunati iznos
napojnice koje želite ostaviti. Izračun možete prilagoditi upisujući broj osoba koje dijele račun i postotak
računa ili izračunavajući postotak napojnice. Kalkulator napojnica također će izračunati koliki dio računa
mora platiti svaka osoba što dijeljenje računa između određenog broja ljudi čini jednostavnim postupkom.

1. U aplikaciji Kalkulator dodirnite Napojnica.
2. U polje Račun unesite ukupni iznos računa.
3. U polje Napojnica unesite postotak.
4. U polje Broj osoba unesite broj osoba na koje dijelite račun.
5. Da iznose zaokružite naviše, dodirnite kvačicu Zaokruži naviše .